La catastrophe du Pluviose

Subtitle:

Un scaphandrier remonte du fond de la mer le pavillon du sous-marin.

Printed: 1910

Text belonging to the illustration:

We already know about the dramatic events that hit France a few days ago: The "Pluviose", a submarine of the Calais Station, which was navigating in the sea near the port was hit by a freighter called Pas du Calais of the Compagny du Nord. This happened 2 miles outside the harbour. After the collision the submarine, with a crew of 27, sank to a depth of 17 meters below the surface. Among them were commander Prat, 1st lieutenant Callot and 2 nd lieutenant Engel, of which the portraits are placed on the first page. The authorities have promised all the help and there are several ways to salvage the "Pluviose".

On the sides of the submarine , 8 rings are attached, 4 on each side. These are attached after the tragic happenings of the "Lutin" and "Farfadet", to simplify a salvage. The helmetdivers have to dive to the wreck and lead ropes, which are attached to chains, through those 8 rings. These ropes and chaines will be pulled by other ships through the rings. The chaines are then attached to the submarine so that the salvage can start. Because the sea was rough en because the sub lay on its left side it was a difficult task for the helmetdivers, unless their courage and dedication, to attach the chaines. The helmetdivers salvaged the flag of the "Pluviose" and this relic was carefully and with great caution recieved. The helmetdivers were praised for their courage and endurance.

Belonging illustration:

La catastrophe du "Ploviose"

Les scaphandriers fixent les chaines pour le renflouement du sous-marin

Ondertitel:

Un scaphandrier remonte du fond de la mer le pavillon du sous-marin.

Gedrukt: 1910.

Tekst behorende bij deze illustratie:

We weten al over de dramatische gebeurtenissen die een paar dagen geleden Frankrijk getroffen heeft: De Pluviose, een onderzeeer van het station Calais die aan het navigeren was in de zee bij deze haven werd geraakt door een vrachtschip genaamd Pas du Calais van de Compagny du Nord. Dit gebeurde 2 mijl buitengaats. Na de aanvaring is de onderzeeer naar een diepte van 17 meter gezonken met aan boord 27 bemanningsleden. Onder deze waren commandant Prat, 1e luitenant Callot en vaandrig Engel, waarvan we de portretten op de eerste pagina hebben geplaatst. De belaste autoriteiten hebben alle hulp toegezegd en er zijn verschillende manieren om de Pluviose te bergen.

Er zijn aan de flanken van de onderzeeer 8 ringen bevestigd, 4 aan elke zijde. Deze zijn bevestigd na de trieste gebeurtenissen met de "Lutin" en de "Farfadet" om een eventuele berging te vergemakkelijken. De bedoeling is dat helmduikers naar de onderzeeer duiken en dat zij touwen welke zijn verbonden met kettingen door de bevestigde ringen leiden. De touwen en kettingen worden door andere schepen door de ringen getrokken. De kettingen worden dan door de helmduikers aan de onderzeeer bevestigd zodat deze kan worden gelicht.

Omdat de zee zo wild was en omdat de onderzeeer op de linkerzijde lag was het voor de helmduikers erg moeilijk, ondanks al hun moed en toewijding, om de kettingen vast te maken. De helmduikers haalden de vlag van de "Pluviose" naar boven en deze relikwie werd voorzichtig en behoedzaam in ontvangst genomen. De helmduikers werden bedankt voor de getoonde moed en hun uithoudingsvermogen.

Bijbehorende illustratie:

La catastrophe du "Ploviose"

Les scaphandriers fixent les chaines pour le renflouement du sous-marin.

Continue to print 19